Podmínky pronájmu

Podmínky pronájmu

 • K pronájmu postačí řidičský průkaz sk. B
 • Cena pronájmu je uvedena v ceníku. V případě firemních akcí a svateb je možná individuální domluva
 • Vratná kauce je 15 000 Kč a je splatná při podpisu smlouvy o pronájmu
 • Naše vozy jsou vždy půjčovány s plnou nádrží. Povinností zákazníka je vždy je v tomto stavu vrátit
 • S vozy je zakázáno účastnit se motoristických závodů. Jsou určeny k bežnému provozu
 • Zákazník musí být starší 21 let
 • V případě nepříznivých podmínek, jako je déšť, sníh a mlha není pronájem umožněn
 • Převzetí a vrácení motocyklu Motocykl se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Motocykl se předává od 8:30 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 19:00 hodin posledního dne půjčení v pracovní dny (pondělí - pátek), pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Den předání a den vrácení motocyklu se počítá jako jeden den pronájmu.

Pronajímatel

 • Pronajímatel předá vůz v domluveném stavu, na domluveném místě a v domluveném čase
 • Součástí smlouvy je povinné pojištění odpovědnosti z provozu a havarijní pojištění vozidla (10% spoluúčast nájemce)
 • Naše vozidla disponují platnou dálniční známkou pro ČR
 • Vůz je pronajímán v řádném technickém stavu a po kontrole provozních kapalin, pneumatik, apod... Nájemce bude v případě nedostatků upozorněn
 • Vůz bude předán umytý a vyčištěný
 • V případě nepřízně počasí, popřípadě jiných neočekávaných událostí bude nájemce kontaktován a bude s ním domluven jiný termín.

Nájemce

 • Nájemce užívá vůz pouze k účelům, ke kterým je určeno. Nelze jej použít k motoristickým závodům
 • Nájemce vrací vůz v původním stavu a je povinen zacházet s ním způsobem takovým aby nevznikla škoda
 • Nájemce je povinen tankovat palivo Natural 95
 • Nájemce neaplikuje na vůz žádnou reklamu bez souhlasu pronajímatele
 • Nájemce je oprávněn cestovat s vozidlem do zahraničí po předchozí domluvě s pronajímatelem. Dálniční známku do zahraničí si nájemce hradí sám
 • Znečištění vozu nad rámec dohody bude pokutováno
 • Nájemce je poučen o lokalizaci vozidla po celou dobu pronájmu
 • Nájemce je osobně zodpovědný za vůz po celou dobu pronájmu.

Je zakázáno

 • Požívat alkohol, či jiné omamné látky
 • Vypínat ESP
 • Jezdit na závodních okruzích
 • Úmyslně s vozidlem "driftovat"
 • Čistit vozidlo v běžných mycích linkách
 • Přepravovat nebezpečné, zakázané nebo hořlavé látky
 • Provádět jakékoliv změny, či úpravy zevnějšku a vnitřku vozidla
 • Nájemce je osobně zodpovědný za vůz po celou dobu pronájmu.

Všechny podmínky jsou podrobně ve smlouvě o pronájmu, jež se podepisuje před předáním vozidla

V souladu s předpisy Evropské Unie upozorňujeme, že stránka používá cookies. Stiskem tlačítka vyjadřujete souhlas se zasíláním cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close